Rynek

Rynek Starego Miasta w Lublinie charakteryzuje się trapezowatym kształtem i nieregularną siatką ulic. Centralnym punktem placu jest budynek Trybunału Koronnego – dawny ratusz miejski.

Lublin lokowany był zapewne dwa razy. Przypuszcza się, że pierwszy akt lokacyjny nadał Lublinowi Bolesław Wstydliwy w poł. XIII w., ale dokument ten nie zachował się do naszych czasów. Druga lokacja na prawie magdeburskim miała miejsce za czasów panowania Władysława Łokietka w 1317 r. To właśnie wtedy, na łuku wcześniejszych wałów, wytyczony został dzisiejszy Rynek. Choć od początku plac ten miał nieregularny kształt, to otaczała go typowa dla miast lokowanych na prawie magdeburskim regularna siatka ulic. Z czasem jednak część ulic wokół Rynku została zabudowana i dziś po dwie ulice wychodzą jedynie z narożnika północno – zachodniego (ul. Rybna i Grodzka) i południowo – zachodniego (ul. Olejna i Bramowa). W północno – wschodniej części Rynek styka się z ul. Złotą, a cała wschodnia pierzeja jest wydłużona i dochodzi aż do prostopadle biegnącej na południu ul. Jezuickiej. Ponieważ Rynek w Lublinie wytyczony został w miejscu starodawnych wałów, toteż jego wschodnia, krótsza pierzeja jest wypukła, a zachodnia – dłuższa i wklęsła.

Lublin

W centralnym punkcie Rynku wznosi się gmach Trybunału Koronnego – najwyższego sądu apelacyjnego państwa polskiego do czasu rozbiorów. Budynek powstał pod koniec XIV w. i przez pierwsze dwa wieki pełnił funkcję miejskiego ratusza. W XVI w. został on przebudowany w stylu renesansowym i zaadaptowany do celów sądowniczych. Kolejna, barokowa przebudowa gmachu miała miejsce w wieku XVII, natomiast obecny kształt uzyskała budowla pod koniec wieku XVIII. Nadworny architekt Stanisława Augusta Poniatowskiego, Dominik Merlini, nadał jej modny wówczas wygląd klasycystyczny. Dziś w gmachu Trybunału Koronnego mieści się Pałac Ślubów, Muzeum Historii Ratusza i Trybunału Koronnego, a w podziemiach biegnie znakomita Lubelska Trasa Podziemna.

Wokół Rynku wznoszą się okazałe kamienice, reprezentujące różne style architektoniczne. Na uwagę zasługują tu przede wszystkim Kamienica Lubomelskich (nr 8 ) z ozdobnym, renesansowym portalem, Kamienica Pod Lwami (nr 9) z pięknym gzymsem ozdobionym rzeźbami lwów i Kamienica Konopniców (nr 12) z oryginalną, manierystyczną fasadą.

VN:F [1.9.22_1171]
OCEŃ TO MIEJSCE:
Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
Rynek , 4.0 out of 5 based on 1 rating

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>